Osoba do kontaktu: Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego - Przemysław Kołodziej - planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 518 pokój nr 5 budynek przy ul. Ułańskiej 4
 

Pytania i odpowiedzi - Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 
 


Osoba do kontaktu: Stanowisko ds. Gospodarki niskoemisyjnej - Aurelia Prałat - gospodarkaniskoemisyjna@swieciechowa.pl - tel. 65 5337 231