Załatw sprawy urzędowe

Odkryj wygodę eUrzędu i ePUAP - załatwiaj sprawy urzędowe online, szybko i bez wychodzenia z domu!

 

Budownictwo - Zagospodarowanie Przestrzenne i Gospodarka Niskoemisyjna

Informacje o warunkach zabudowy, numeracji nieruchomości, zjazdach z działek, gospodarce niskoemisyjnej i zezwoleniach drogowych.

Działalność Gospodarcza i Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu w różnych kategoriach, informacje o CEIDG, finansowanie sportu, wzory wniosków i sprawozdań, stypendia sportowe dla młodych zawodników.

Podatki i Opłaty Lokalne

Informacje o podatkach leśnych, nieruchomościach i środkach transportowych dla osób fizycznych i prawnych, oraz podatku rolnym.

Indywidualne Doradztwo Organizacji Pozarządowych

Bezpłatne konsultacje z ekspertami Stowarzyszenia Centrum PISOP dla organizacji pozarządowych z gminy, finansowane przez Gminę Święciechowa.

Obsługa Osób Niepełnosprawnych

Dostępne są usługi specjalistyczne, w tym pomoc tłumacza języka migowego, udogodnienia architektoniczne, wsparcie komunikacyjne i indywidualne podejście w Urzędzie Gminy.

Oświata

Wnioski o świadczenia socjalne, dofinansowanie pracodawców i kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ochrona Środowiska

Wnioski dotyczące ochrony środowiska, w tym zezwolenia na opróżnianie zbiorników, dofinansowania azbestu i oczyszczalni, oraz zgłoszenia dotyczące drzew i ogrzewania.

Zbiorcza Informacja o Petycjach

Archiwum petycji, obejmujące różnorodne tematy, od infrastruktury komunalnej po ochronę środowiska, z podaniem sposobów ich rozstrzygnięcia.

Adresy kontaktowe

e-mail: UrzadGminy@Swieciechowa.pl
ePUAP: /swieciechowa/skrytka
Adres do e-Doręczeń:AE:PL-36106-75381-HDGBU-11

Tłumacz Języka Migowego

Tłumacz Języka Migowego

Tłumacz Migam, ułatwiającego obsługę osób niesłyszących

Tłumacz czynny w godzinach

pon. 08:00-16:00, wt.-pt. 07:00-15:00

Telefon

Platforma Komunikacyjna

Portal Komunikacji Online to rozwiązanie integrujące programy dziedzinowe z e-PUAP-em oraz z systemem płatności

Podatki, Wnioski, Płatność

eUrzad.Swieciechowa.pl


patrz typy akceptowanych nośników danych

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób

Przejdz do katalog spraw Urzędu Gminy Święciechowa

Mobilny Urzędnik
Czy masz trudności z dostępem do usług publicznych z powodu niepełnosprawności ruchowej lub jesteś osobą starszą (65+)?

Urząd Gminy w Święciechowie przedstawia rozwiązanie: Mobilny Urzędnik! W ramach projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, oferujemy bezpłatną usługę, dzięki której nie musisz wychodzić z domu, aby załatwić sprawy urzędowe

Więcej informacji o Mobilny Urzędnik

Ankieta

Pomóż ulepszyć Urząd Gminy w Święciechowie

Wypełnij ankietę