Informacja dotycząca wnoszenia dokumentów na informatycznych nośnikach danych

Urząd Gminy w Święciechowie przyjmuje następujące typy nośników danych:

 • dysk USB.

Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

 1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne- formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),.csv;
 2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg;
 3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg (.mpg), .mp4 (.m4a, mpeg4), .ogg, .ogv;
 4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z;
 5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
  • do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng;
  • do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xsl, .xslt;
 6. do tworzenia stron WWW: .html, .xhtml, .css
 7. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC,XMLenc.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

Inne wymagania:

 1. Dokumenty elektroniczne przekazane do Urzędu powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą:
  1. imieniem i nazwiskiem,
  2. adresem korespondencyjnym,
  3. czego dotyczy zawartość.
 2. Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte przez pracownika Urzędu.

Stopka