Osoba do kontaktu: Stanowisko ds.rolnictwa, oświaty i geodezji - Joanna Ratajczak - oswiata@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 521