Zakres prac obejmował:

- dostawę i montaż dwóch czterostanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej ( dwa pylony czterostanowiskowe, w tym na jednym pylonie: biegacz, rower, wioślarz, orbitrek. Na drugim pylonie : surfer, krzesło do wyciskania, twister oraz prasa nożna ),

- dostawę i montaż jednej ławeczki treningowej ( ławka rowerek ),

- dostawę brakujących elementów wiaty ( m.in. łaty, pokrycie dachu, papa, kotwy, farba ) oraz montaż wiaty rekreacyjnej,

- dostawę i montaż wyposażenia wiaty - trzech ławostołów do wiaty,

- wykonanie kostki wraz z obrzeżami oraz zakup 2 koszów na śmieci.

Całkowita wartość projektu: 76.544,99 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś'': 53.581,49 zł

Środki z funduszu sołeckiego : 22.963,50 zł

Wkład własny mieszkańców: 14.900,00 zł