Zakończono prace związane z montażem lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy Sali wiejskiej w Niechłodzie

W ramach zadania zamontowano lampy oświetleniowe na słupie metalowym o wys. 4,0 m – 1 szt. oraz na słupach metalowych o wys. 1,0 m – 9 szt.

Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Paweł Poloch z siedzibą w Lesznie w kwocie 22 238,40 zł brutto. To kolejne działanie , które jest elementem zagospodarowania przestrzeni w centrum Niechłodu. 

W ubiegłych latach w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pracy mieszkańców wykonano wiatę, siłownię fitness oraz miejsce do grillowania