Wykonawcą wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem był Pan Przemysław Obijalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Geen-Pack z siedzibą w Buk Góralski.

Sadzonki roślin zakupione zostały od Pana Damiana Siebierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALEOGRODNICZY z siedzibą w Lesznie.

W ramach zadania wykonana została wiata wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakupiono 112 roślin ( świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum )

Był to pierwszy etap zadania, w kolejnych latach planuje się dalsze zagospodarowanie przestrzeni poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ścieżki sensorycznej i kolejnych nasadzeń.

Łączna kwota brutto za wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem - 104.550,00 zł

Łączna kwota brutto za zakup roślin wraz z nasadzeniami - 8.256,60 zł

Mieszkańcy w ramach wkładu własnego dokonali nasadzeń roślin.

Na zadanie ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach '' gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś'' na kwotę 37.600,00 zł