Wykonawcą inwestycji była firma BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 

Koszt inwestycji brutto: 311 190,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 130.727,00 zł ( w ramach poddziałania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego PROW na lata 2014 - 2020 z dnia 08.04.2022 r.) 

Zakres umowy obejmował prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego po boisku sportowym w Lasocicach na cele rekreacyjno - sportowe. Zadanie obejmowało utworzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

W siłowni zamontowana została bezpieczna nawierzchnia oraz pięć urządzeń ( prasa nożna, orbitek, prasa ręczna, biegacz oraz koła Tai Chi ). Plac zabaw natomiast wykonano wśród drzew i krzewów ze ścieżką sensoryczną, która stymuluje zmysł dotyku.

Plac zabaw został wyposażony w podwójną huśtawkę, bujak sprężynowy, piaskownicę, mojave, domek, bujak sprężynowy helikopter, linaria oraz ławeczkę piknikową.

W ramach wieloletniego działania zostanie utworzony kompleks, składający się z trzech stref: strefy wejściowej z parkingiem, siłowni zewnętrznej i placu zabaw z budynkiem gospodarczym oraz strefy rekreacyjnej z grillem i wiatami rekreacyjnymi. 

Przypominamy, że jest to kolejny etap zadania. W ubiegłym roku wykonano wiatę wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakupiono i posadzono 112 roślin ( świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum ).

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” ma na celu utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Lasocice w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej, jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.