Wykonawcą inwestycji była firma OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki z siedzibą w Kościanie.

Prace wykonane zostały w Przedszkolu Samorządowym ,, Kraina Radości'' w Święciechowie. Nawadnianie odbywać się będzie przy wykorzystaniu wód opadowych z dachu przedszkola. Zagospodarowane wody opadowe zużywane zostaną na potrzeby własne przedszkola - nawodnienia terenu zielonego wokół obiektu. Drzewa, krzewy, trawy umilają dzieciom i opiekunom czas spędzony na zabawie na świeżym powietrzu. Zieleń przy placach zabaw znajdujących się na terenie przedszkola odgrywa również rolę edukacyjną, dlatego istotne jest aby utrzymać ten teren w dobrym stanie.

Koszt inwestycji brutto: 98.398,77 zł

Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Wielopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka” w kwocie 80 388,00 zł