Wykonawcą prac była firma ,,Lu Max'' Łukasz Masłowski z siedzibą w Lesznie.

Koszt inwestycji brutto : 2 223 658,89 zł

W tym kwotę 1 140 000,00 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja obejmowała wykonanie następujących prac:
- wykonanie nawierzchni,
- wykonanie chodników oraz krawężników,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie elementów ulic,
- wykonanie odwodnienia,
- roboty wykończeniowe.