Zagospodarowanie Przestrzenne

Szczegółowy rysunek techniczny przedstawiający planowanie i organizację przestrzeni w miastach i wsiach. Obraz zawiera mapę z technicznymi planami wsi, ukazując układy dróg, działki budowlane, tereny zielone i infrastrukturę. Zawiera etykiety dla różnych stref, takich jak mieszkalne, komercyjne i rekreacyjne. Styl jest precyzyjny i schematyczny, z wyraźnymi liniami i różnymi kolorami wskazującymi różne sekcje i plany rozwoju.
Lasocice
Święciechowa
Przybyszewo
Henrykowo
Strzyżewice

Krzycko Małe

Gołanice