O łączących inwestycjach i planach rozmawiano dzisiaj w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie. 

Wójt Gminy spotkał się dzisiaj z Prezydentem Miasta Leszna Panem Grzegorzem Rusieckim, Starostą Leszczyńskim Panem Maciejem Wiśniewskim oraz z  Wicestarostą Leszczyńskim Panem Rafałem Jagodzikiem.

Podczas spotkania omawiano projekty do wspólnej realizacji m.in. budowa ścieżki rowerowej Leszno - Lasocice oraz wzdłuż ul. Kosmonautów.

Ustalono, że w ramach porozumienia zawartego między Gminą Święciechowa, Powiatem Leszczyńskim i Miastem Leszno, do końca roku 2024 zrealizowane zostaną prace projektowe ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej z Leszna do Lasocic, przy drodze krajowej nr 12. Do końca 2024 roku Gmina Święciechowa opracuje niezbędną dokumentację projektową, natomiast w 2025 planowane jest wykonanie inwestycji przy współudziale finansowym tych trzech samorządów.   

Wszystkie strony wyraziły gotowość i chęć do realizacji przedsięwzięcia.  

Poruszono również tematy związane m.in z zagospodarowaniem wód opadowych oraz budowy drogi dojazdowej do Henrykowa. 

W spotkaniu uczestniczyli także: Architekt Miejski Pan Bartosz Adamczak, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miasta Leszna Pani Bernadeta Szalewska - Konieczna oraz Sekretarz Gminy Święciechowa Pan Patryk Tomczak.