Zadanie finansowane jest w ramach projektu Dostępna Szkoła – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier”. Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu Dostępność Plus.

Projekt „Dostępna szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy dostępności. Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły.
Gmina podpisała umowy na realizację zadań w szkołach podstawowych z terenu gminy z firmą LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. z siedzibą w Święciechowie. Wykonawca został wyłoniony w czwartym przetargu.

Prace w poszczególnych placówkach:
Szkoła Podstawowa w Święciechowie – wykonana zostanie zewnętrzna winda oraz drobne roboty, dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Długiem Starem – dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, przebudowa dojścia do szkoły oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Lasocicach – wykonana zostanie dobudowa klatki schodowej oraz łącznika.

Łączna kwota zadań to 3 124 307,32 złotych. Dofinansowanie unijne wynosi 1,5 miliona złotych. Najdroższa będzie budowa klatki schodowej i łącznika w Szkole Podstawowej w Lasocicach. Inwestycja w Lasocicach będzie kosztowała 2 mln 200 tys. zł.

Galeria zdjęć: https://kurierswieciechowski.p...