Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się otwarte spotkanie oraz konsultacje społeczne projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego''. 

ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny, umożliwiającym pozyskanie środków unijnych na realizację projektów partnerskich. Wdrożenie strategii umożliwia pozyskanie środków unijnych, co otwiera przed nami nowe perspektywy rozwoju i inwestycji, które wpłyną na podniesienie jakości życia w naszych społecznościach.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele całego obszaru Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa.

Zadania które zostały wpisane do projektu ZIT :

  • Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej,
  • Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa,
  • Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Święciechowa - przygotowanie błękitno-zielonej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy,
  • Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa

Projekt dokumentu Strategii ZIT LOF został przygotowany przez sześć samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa. Tworzony był również przy współpracy wielu osób – ekspertów zewnętrznych, mieszkańców oraz grup interesariuszy. 

Uwagi i opinie można jeszcze zgłaszać w terminie do 15.07.2024 r. za pośrednictwem formularza internetowego na stronie https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/019034c0-0518-4c7f-bb8e-77b7e292631c