Osoby do kontaktu:
Stanowisko ds.wymiaru zobowiązań pieniężnych - Ewa Zawadzka - wymiar@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 525
Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Monika Matecka - wymiar2@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 526
Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Dorota Gnacińska - podatki@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 529