Osoba do kontaktu: Stanowisko ds. ochrony środowiska - Iwona Harbuz - Kudak - ochronasrodowiska@swieciechowa.pl - Tel. 65 5333 516