W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Święciechowie do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w styczniu 2023 r. otwarliśmy dla Państwa usługę polegającą na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania ! (teren Gminy Święciechowa)

 

Usługa skierowana jest dla mieszkańców Gminy Święciechowa, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku ( 65+) mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.


„Mobilny Urzędnik” dostarczy potrzebne druki urzędowe, pomoże w ich wypełnieniu, przyjmie niezbędne dokumenty, a następnie zarejestruje je w urzędzie. (Wszelkie dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia: telefonicznego pod numerem : 65 5333 510

(zgłoszenia może dokonać również opiekun osoby o specjalnych potrzebach;)

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 08:00 – 16:00

wtorek – piątek od 07:00 – 15:00

 

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

- czego dotyczy sprawa;
- podać imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- numer telefonu do kontaktu.

 

Katalog usług oraz regulamin dostępny jest TUTAJ 
 

Ważne! Skorzystanie z usługi Mobilny Urzędnik jest bezpłatne.