Spółka Strabag rozpoczęła przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej - ul. Lotniczej w Strzyżewicach.

Ul. Lotnicza jest przebudowywana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmuje przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, wymianę krawężników, regulację wysokościową istniejących studni i wpustów kanalizacyjnych oraz częściowe sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy naprawczej asfaltu.

Wykonawca robót za 795 tys. zł jest spółka Strabag. Inwestycja została dofinansowana przez gminę Święciechowa kwotą 300 tys. zł, resztę kosztów poniesie powiat leszczyński.

Termin wykonania prac to 15 grudnia br.

Źródło oraz galeria zdjęć dostępna jest na stronie : https://www.powiat-leszczynski...