Podpisano umowę na kolejny etap zadania pn. ,,Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie'' z firmą SPIRAEA Renata Przybylska z siedzibą w Lesznie

Zakres prac obejmuje: 

 - budowę alejek utwardzonych wykonanych ze szlachetnej kostki betonowej  (2 458,05 m2),

- budowę alejek półutwardzonych z warstwy mineralnej (3 485,05 m2),

- budowę oświetlenia w parku – 29 szt,

- instalację monitoringu,

- budowę toru rowerowego typu Pumptrack o długości 200 m,

- ławki parkowe - 16 szt,

- kosze parkowe – 17 szt.

Koszt inwestycji brutto: 2 331 715,11 zł  z czego kwotę 1 981 957,84 zł gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Termin zakończenia prac: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wykonawcy przekazano już teren budowy natomiast prace rozpoczną się w kwietniu!