Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego''. 

ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny, umożliwiającym pozyskanie środków unijnych na realizację projektów partnerskich. Wdrożenie strategii umożliwia pozyskanie środków unijnych, co otwiera przed nami nowe perspektywy rozwoju i inwestycji, które wpłyną na podniesienie jakości życia w naszych społecznościach.  

Projekt dokumentu Strategii ZIT LOF został przygotowany przez sześć samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa. Tworzony był również przy współpracy wielu osób – ekspertów zewnętrznych, mieszkańców oraz grup interesariuszy. 

Chcemy poznać Państwa zdanie na temat efektów naszych prac, dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii ZIT LOF i jego załączników. Poniżej znajdziecie Państwo wypracowane dokumenty.

Przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 20.06.2024 r. do 15.07.2024 r. w następujący sposób:

1. za pośrednictwem formularza internetowego na stronie https://leszno.konsultacjejst.pl/konsultacje/019034c0-0518-4c7f-bb8e-77b7e292631c

2. w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 10.07.2024 r., godz. 13:00 – Urząd Gminy w Święciechowie – sala sesyjna, ul. Rynek 14a, 64-115 Święciechowa.

3. poprzez wykorzystanie grup przedstawicielskich. 

Uwagi w innej formie i po terminie nie będą brane pod uwagę.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport, który zostanie opublikowany na stronach internetowych samorządów Partnerstwa.

Serdecznie zapraszamy!