Macie pomysł na działania lokalne?

Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie?

Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań?

Mieszkacie i działacie na terenie Wielkopolski?

Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

Tworzycie grupę nieformalną, która:
– składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
– wszyscy mieszkacie na terenie Wielkopolski?
– chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie wielkopolskim?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:
– została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
– ma siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego?
– ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 30 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek !

Kwota wnioskowanej mikrodotacji / wsparcia
realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić:
– minimalnie 5 000,00 zł
– maksymalnie 10 000,00 zł

Jak złożyć wniosek? – wyłączne poprzez przesłanie wypełnionego formularza w formacie pdf na adres: dotacje@merkury.org.pl

Terminy naboru: 26.06-17.07.2024 r.

W tym naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 12 młodych organizacji pozarządowych i 12 grup nieformalnych i/lub samopomocowych z Wielkopolski. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://granty.wrk.org.pl/pliki-do-pobrania/

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://granty.wrk.org.pl/

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków !