W dniu 03 kwietnia 2023 r. podpisano umowy z firmą LUX Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. z siedzibą w Święciechowie na wykonanie zadań w Szkołach Podstawowych z terenu gminy.

W Szkole Podstawowej w Święciechowie wykonana zostanie zewnętrzna winda oraz drobne roboty - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.
W Szkole Podstawowej w Długiem Starem dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, przebudowa dojścia do szkoły oraz budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych.
W Szkole Podstawowej w Lasocicach wykonana zostanie dobudowa klatki schodowej oraz łącznika.

Łączna kwota brutto: 3 124 307,32 zł

Zadanie finansowane jest w ramach projektu Dostępna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier”. Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Dostępność Plus.