Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego doszło do podpisania umowy o dofinansowanie kolejnych prac w Lasostrefie na kwotę 129 404 ,00 zł. Wszystkie prace zostały wycenione na kwotę 203 370,30 zł. 

Celem zadania jest zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach poprzez utworzenie półutwardzonych alejek w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej. 

Wsparcie pochodzi z działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nabór wniosków przeprowadziła Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.