Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn, ,, Utworzenie parku fitness w Długiem Starem'' w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Zakres umowy obejmuje;

- dostawę i montaż dwóch czterostanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej ( dwa pylony czterostanowiskowe, w tym na jednym pylonie: biegacz, rower, wioślarz, orbitrek. Na drugim pylonie : surfer, krzesło do wyciskania, twister oraz prasa nożna ),

- dostawę i montaż jednej ławeczki treningowej ( ławka rowerek ),

- dostawę brakujących elementów wiaty ( m.in. łaty, pokrycie dachu, papa, kotwy, farba ) oraz montaż wiaty rekreacyjnej,

- dostawę i montaż wyposażenia wiaty - zakup trzech ławostołów do wiaty,

- wykonanie kostki wraz z obrzeżami oraz zakup 2 koszów na śmieci. 

Łączne koszty kwalifikowane : 78 599,66 zł

Kwota dofinansowania : 54.000,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego : 24.599,66 zł