Wykonawcą inwestycji jest firma ,, ELEKTROINSTAL'' Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie.

Koszt inwestycji brutto: 631 058,09 zł

Inwestycja w 98 % jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia drogowego na terenie poszczególnych miejscowości z terenu gminy:
- w Święciechowie na ul. J. Tuwima, I. Krasickiego, Topolowej, Dębowej.
- w Strzyżewicach na ul. Radarowej i Hangarowej,
- w Przybyszewie na ul. Jagodowej
- w Lasocicach na ul. Miodowej
- w Henrykowie na ul. Brylantowej, Perłowej
- w Gołanicach na ul. Parkowej,
- w Krzycku Małym na ul. Świerkowej,
- w Książęcym Lesie,
- w Długiem Starem na ul. Zachodniej.

Planowany termin zakończenia prac: kwiecień 2023 r.