Podpisano umowę z firmą POLKOP Paweł Poloch reprezentowaną przez Annę Poloch ( Pełnomocnika ) z siedzibą w Lesznie na wykonanie zadania pn. ,, Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych''

Koszt inwestycji brutto : 1 175 743,16 zł 

W tym kwotę 1 152 228,30 zł dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 

Planowany termin zakończenia prac: 8 miesięcy od podpisania umowy.