w dniach: 2024-07-02 ( wtorek ) 

w godzinach: 08:30 - 15:30

Piotrowice:

- nr 2, 3, 3B, nr 27 do 36; 

- ul.Spacerowa nr 6, 14, działka nr 217/1; 

- ul. Brzozowa - cała ulica.