Czymże dla Polaków jest chleb? Symbolem, elementem tożsamości kulturowej, świętością... o tym, ale także o tym jaką integracyjna moc ma chleb przekonywała mieszkańców Święciechowy Pani Lonia i wspierający ją z Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Święciechowie

W ramach inicjatywy zorganizowany został wyjazd do Jawora na Święto Chleba. Uczestnicy brali udział w warsztatach, uczyli jaka idea związana jest z chlebem, dlaczego właśnie u nas chleb jest tak ważny i jak wykonać najlepszy i najbardziej wartościowy wypiek.Następnie Pani Lonia przeniosła to na lokalne działania i zaprosiła mieszkańców do udziału w warsztatch wypieku chleba

Uczestnicy dowiedzieli się jakie są rodzaje chleba, jakie są sposoby ich pieczenia, czy jak ważny jest dobór odpowiednich składników. Zakupiony z projektu wypiekacz posłużył nie tylko do wypieku pysznego, tradycyjnego pieczywa, ale także do długofalowych działań i przekazywana i kolejnym osobom i pokoleniom kulturę jedzenia, celebrowania i szanowania chleba

Gratulujemy zrealizowanej inicjatywy! Projekt realizowany z dotacji programu Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. | Fundacja Sztuka| Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy| EEA and Norway Grants| Fundusze norweskie i EOG