Więcej informacji: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/przetargi/128-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/ogloszenia-o-przetargach/6703-budowa-drogi-ul-jantara-w-strzyzewicach-i-przebudowa-drogi-ul-nowej-w-dlugiem-starem.html