Więcej informacji: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/przetargi/128-zamowienia-publiczne/roboty-budowlane/ogloszenia-o-przetargach/6701-budowa-drog-ul-warzywnej-ul-debowej-ul-lipowej-ul-polnej-i-ul-wisniowej-w-swieciechowie.html