Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/oferty-pracy/136-urzad-gminy/ogloszenia-o-naborze/6404-nabor-na-stanowisko-animatora-obiektu-sportowego-w-ramach-programu-lokalny-animator-sportu-3.html