OGŁOSZENIE

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku.

1.Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykaz u kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku.

2. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w formie pisemnej na adres urzędu: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl 

3. Projekt uchwały będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa oraz opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Święciechowa.