W dniu dzisiejszym podpisano umowę na zadanie pn. ,, Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem '' z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z siedzibą w Lesznie. 

Podstawowe dane techniczne nowej sali gimnastycznej: 
BUDYNEK SALI SPORTOWEJ
- kubatura brutto ~ 4 480,00 m3
- powierzchnia użytkowa sali 567,55 m2
- powierzchnia zabudowy sali 674,15 m2
- wysokość sali 9,20 m
- długość budynku sali (elewacja boczna) 34,67 m
- szerokość budynku sali (elewacja frontowa) 20,73 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Budynek sali sportowej zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, nie posiadający podpiwniczenia. W budynku w jego południowej części zlokalizowane zostaną dwie szatnie męska i damska wraz z niezbędnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, połączone z salą gimnastyczną za pomocą wydzielonej komunikacji. We wschodniej części
znajdzie się magazyn, pomieszczenie techniczne i pokój trenera wraz z szatnią i łazienką, toalety ogólnodostępne oraz komunikacja.
Budynek został zaprojektowany zgodnie z Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w związku z lokalizacją projektowanej sali sportowej na terenie objętym ochroną konserwatorską (szkoła wraz z parkiem wpisane są do rejestru zabytków )

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 4 148 069,40 zł z czego 3.731.188,43 zł  to dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Termin zakończenia prac: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Wykonawca wejdzie na teren budowy już w przyszłym tygodniu.