Przypominamy, iż na mocy podpisanej umowy z Powiatem Leszczyńskim utworzono nieodpłatny punkt pomocy prawnej na terenie naszej Gminy.

Z bezpłatnej pomocy prawnej można korzystać co tydzień w poniedziałki w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 pok. nr 1 ( parter ) w godzinach od 8:00-12:00.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem 65 5296801 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. od 08:00 -16:00, a od wtorku do piątku w godz. od 07:00-15:00.