Poniżej przekazujemy komunikat Wodociągów Leszczyńskich :

Uwaga Mieszkańcy Przybyszewa w Gminie Święciechowa.

 W związku z trudną sytuacją występującą na kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie, którą leszczyńskie Wodociągi odnotowują od kilku tygodni - spowodowaną napływem dużych ilości wód opadowych i gruntowych do systemów kanalizacji sanitarnej i naszych przepompowni - informujemy niżej o podjętych działaniach.

Wszystkim naszym służbom oraz władzom Gminy Święciechowa bardzo zależy na tym, aby Mieszkańcy Przybyszewa nie byli podtapiani podczas intensywnych lub długotrwałych deszczy i mogli odprowadzać bezproblemowo ścieki sanitarne. Tak więc:

 Rozpoczęto działania związane z kontrolą prawidłowości wpięć przyłączy kanalizacji deszczowej na poszczególnych posesjach zarówno w miejscowości Przybyszewo jak i pozostałych miejscowościach mających wspólną sieć kanalizacyjną.

 Przeprowadzono w ostatnich dniach działania w celu sprawdzenia możliwości przepompowania ścieków między dwoma studniami kanalizacyjnymi w Przybyszewie, aby regulować wypełnienie sieci kanalizacyjnej w newralgicznych punktach sieci.

 Usprawnieniami funkcjonowanie pompowni na ul. Kwiatowej w Przybyszewie - zamówiona została nowa pompa w celu polepszenia sprawności przepompowni i co za tym idzie szybszego przetłoczenia ścieków.

 Służby Działu Eksploatacji oraz te odpowiedzialne za ochronę infrastruktury krytycznej prowadzą stały nadzór nad przepompowniami oraz regulacją włączenia i odstawienia od pracy pomp na przepompowniach układu sieci kanalizacyjnej wpływających na pracę przepompowni w Przybyszewie (min. z Niechłodu, Długich Starych czy Lasocic), zwiększając retencję w innych kanałach, by przepompownia w ul. Kwiatowej miała większą możliwość spompować ścieki.

 Prowadzimy dodatkowe okresowe działania związane z odpompowaniem ścieków z sieci kanalizacyjnej za pomocą wozów specjalistycznych w celu odciążenia układu podczas intensywnych deszczy.

 Przeprowadzono spotkanie z Mieszkańcami Przybyszewa jak i z Panem Wójtem Gminy Święciechowa, gdzie przedyskutowano problem z Mieszkańcami, których dotyczy problem zalewania. Ustalono, że ponieważ problem zalewania posesji dotyczy wyłacznie okresu deszczowego - (w czasie pogody bezdeszczowej nie ma problemu i system działa poprawnie) - Wodociągi będą sukcesywnie eliminować jak najwięcej nieprawidłowych podłączeń wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Jest to proces długotrwały. Spółka planuje dalsze wizje lokalne i zadymianie w Przybyszewie oraz pozostałych miejscowościach. Po weryfikacji podłączeń oraz sprawdzeniu stanu zarówno kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zostanie sporządzony raport z zaleceniami dla Gminy oraz Zarządu Dróg Powiatowych.

 W poniedziałek, w dniu 12 lutego zostanie także przeprowadzona wizja lokalna z Mieszkańcami Przybyszewa zalewanych posesji w celu sprawdzenia, jakie możemy zastosować środki czasowego zapobiegania, aby Mieszkańcy mogli bez problemów korzystać z systemu kanalizacyjnego (np. montaż dodatkowych zasuw na przyłączach). Spotkanie z naszymi Służbami z udziałem Specjalisty odbędzie się o godz. 9.00 przy posesji nr 51 na ul. Wiejskiej, a następnie udadzą się na ul. Kwiatową nr 40.