Gmina Święciechowa pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

 Łącznie na terenie gminy nasadzono już 900 sztuk drzew miododajnych !

W tym roku zakupione zostaną lipy oraz klony.  Drzewa w ilości 150 sztuk zostaną nasadzone w miejscowości Lasocice - Długie Stare.