Więcej informacji w linku poniżej : 

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/oferty-pracy/137-jednostki-organizacyjne/ogloszenia-o-naborze/6389-kierownik-klubu-dzieciecego-w-swieciechowie-oglasza-nabor-kandydatow-na-stanowisko-opiekuna-dzieciecego-w-klubie-dzieciecym-w-swieciechowie.html