17 lipca 2024 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14aodbędzie się IV Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji: 

1.Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2024 – 2035,

b) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024,

c) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Święciechowa za pomocą innego instrumentu płatniczego.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.