18 stycznia 2024 r. Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz pracownik Urzędu ds. Obsługi Inwestora wzięli udział w konferencji pn. „Inwestor w Twojej Gminie” organizowanej przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną "INVEST-PARK" w Ślęzy.

W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy z terenu gmin leżących na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Podczas konferencji poruszano tematy związane z dobrymi praktykami, przedstawiono oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz gmin jak również przedstawiono wyzwania dla gmin w procesie pozyskiwania Inwestorów.

,,Tworzymy Środowisko Przyjazne Biznesowi"