Wczoraj Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy uczestniczyli w wizycie studyjnej w siedzibie klastra edukacyjnego INVEST IN EDU w Wałbrzychu

Podczas odwiedzin zaprezentowano nowoczesne systemy szkoleniowe - symulatory VR i AR, stanowiska robotyczne i elektroniczne oraz drukarki 3D. Opowiedziano również o działalności Centrum Szkoleniowego Innovation Park.

Na koniec spotkania Dyrektorzy szkół podpisali deklarację przyłączenia do klastra co pozwoli uczniom naszych szkół uczestniczyć w warsztatach jak również otworzy szereg możliwości dla naszych uczniów 

W 2015 roku Wałbrzyska Strefa powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. Klaster kładzie również nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Działalność klastra służy podnoszeniu wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników firm strefowych oraz promocji szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ich rodziców i opiekunów.

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” zrzeszonych jest ponad 150 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.