ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI I

Długość trasy: 21,3 km

Kolor trasy:jasnoniebieski

Przebieg: Święciechowa –Trzebiny – Niechłód – Gołanice – Krzyckomałe – Święciechowa

Trasa łatwa,wiodąca głównie starymi szlakami komunikacyjnymi, któreprzetrwały niekiedy od średniowiecza. Wycieczkę rozpoczynamy zRynku w Święciechowie jednej z najstarszych miejscowości regionuleszczyńskiego/1333/. Na Rynku pomnik Walczącym o Niepodległośćoraz charakterystyczny moment tzw. Os Ziemi wiążący się zmiejscową legendą. Skręcamy w kierunku Niechłodu a za sadem wowocową, potem dębową aleję na Długie Stare. Droga prowadzitrochę pod górę – na kulminacji skręcamy w prawo i dębowąaleją zjeżdżamy do Trzebin. Przy Krzyżu możemy odbić w lewo ipodziwiać park i pałac w Trzebinach / zwiedzanie ekspozycji pouprzednim umówieniu telefonicznym/. Spod krzyża asfaltem do centrumwsi gdzie wybieramy lewą odnogę drogi. Po chwili wjeżdżamy wkompleks leśny / droga miejscami piaszczysta/. Znaki prowadzą nasdo Niechłodu, najstarszej miejscowości w gminie, jedziemy wzdłużzabudowań do skrzyżowania z drogą powiatową. Przed namidrewniany kościół p.w. Narodzenia NMP z XVIII wieku a przykościele okazały grobowiec rodziny Bojanowskich. Po przeciwnejstronie drogi XIX wieczny dwór otoczony parkiem, za którymskręcamy w lewo w brukową drogę / bruk na szczęście szybko siękończy/. Droga szczególnie urokliwa wiosną, otoczona kwitnącymistarymi wiśniami i gruszami wiedzie nas w kierunku Gołanic.Ostrożnie przekraczamy drogę powiatową i jedziemy przezGołanice. Po lewej mijamy późnobarokowy kościół p.w. Św.Piotra i Pawła a po chwili dwór z pocz. XIXw. Kryty polskim dachemłamanym. Przed nami plaża nad jeziorem Krzyckim zaliczanym doPojezierza Leszczyńsko – Krzywińskiego. Ponownie dojeżdżamy dodrogi powiatowej i nią pokonujemy kilkaset metrów doskrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo w stronę Krzycka Małego.Obok dyskoteki Kosmos skręcamy w prawo i jedziemy / lekko pod górę/w kierunku widocznego w oddali kompleksu leśnego. Na kulminacjiwybieramy prawą odnogę drogi i zjeżdżamy w kierunku dolinyLipówki. Przy żużlówce skręcamy w prawo a następnie w lewo,wzdłuż doliny, mając las po prawej stronie / w mokrych okresachroku może być wilgotno/. W pobliżu Święciechowy po lewej stronie„zwierzyniec” PP. Demskich. O ile gospodarze są na miejscupodziwiać można liczne ptaki oraz dzikie zwierzęta uratowane wróżnych sytuacjach przez Właścicieli „zwierzyńca”.Dojeżdżamy do obwodnicy Święciechowy, przekraczamy ją ikontynujemy jazdę ul. Lipową, skręcamy w prawo i prawą odnogąowalnicy Święciechowy dojeżdżamy do Rynku.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI II

Długość trasy: 22,65 km

Kolor trasy:popielaty

Przebieg: Święciechowa – Niechłód – Długie Nowe – Długie Stare–Przybyszewo –Lasocice –Święciechowa

Trasa łatwa,dostępna również dla seniorów. Wyruszamy z Rynku w Święciechowiekierując się na Niechłód. Jedziemy asfaltową drogą ocienionąlipami. Mijamy Piotrowice, dojeżdżamy do Niechłodu. Przed namijedyny w gminie drewniany kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP isala wiejska / dawna karczma/. Skręcamy w lewo i drogą asfaltowąjedziemy pośród zabudowań. Droga przeradza się w żużlówkę ijedziemy nią w kierunku lasu. Ocienioną lasem drogą dojeżdżamydo dużego parkingu „Muchomor” w pobliżu Długiego Nowego.Parking przylega do drogi krajowej nr 12, którą musimy ostrożnieprzekroczyć i za przepustem skręcamy w prawo również w żużlowądrogę. Wśród pól i z rzadka rozsianych zabudowań tzw. Hubówjedziemy do Długiego Starego. Przy końcu wsi Długie Nowe grupawysokiej zieleni wyznacza teren dawnego cmentarza ewangelickiego. Dojeżdżamy do Długiego Starego, skręcamy w prawo i po chwili obokzabudowań Mieszalni Pasz w lewo. Stosunkowo ostry zjazd i dojeżdżamydo rozwidlenia – na wprost domostwo dróżnika. My skręcamy lekkow lewo na przejazd kolejowy linii Leszno –Głogów. Drogaobrośnięta drzewami i krzewami tzw. Dawny trakt cesarski wiedzienas wzdłuż doliny Rowu Polskiego. Dojeżdżamy do Przybyszewa,mijamy figurkę / tutaj możemy odbić w prawo i zwiedzić pałacnależący do Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania/ skręcamyw lewo i drogą asfaltową przez Lasocice wracamy do Święciechowy.Po drodze ponownie przekraczamy linię kolejową / w Lasocicach zzaporami/ i drogę krajową nr 12.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI III

Długość trasy: 26,4 km

Kolor trasy:żółty

Przebieg: Święciechowa –Strzyżewice –Henrykowo –Przybyszewo –DługieStare –Trzebiny –Święciechowa

Trasałatwa. Wyruszamy z Rynku w Święciechowie w kierunku Leszna. Nawysokości ogródków działkowych skręcamy w prawo wzdłuż działeka następnie lotniska / ul. Kosmonautów/ jedziemy w kierunkuStrzyżewic / trasa nr 15/. Na płycie lotniska często możemyobserwować treningi bądź zawody szybowcowe i baloniarskie. Zastacją meteo skręcamy w lewo w drogę gruntową a następnie zaprzepustem w prawo. Dojeżdżamy do drogi krajowej nr 12.Przechodzimy na drugą stronę i dalej za znakami szlaku nr 15jedziemy do przejazdu kolejowego w Strzyżewicach. Za przejazdemskręcamy w prawo i drogą asfaltową, zakręcającą co kilkasetmetrów pod kątem prostym jedziemy do Henrykowa. Przed nami DolinaRowu Polskiego pełna łąk poprzecinanych rowami melioracyjnymi. Skręcając w lewo i ponownie w lewo w drogę Leszno –Góradojeżdżamy do leśniczówki Książęcy Las. Za leśniczówkąskręcamy w prawo i tzw. Cesarskim traktem dojeżdżamy do przejazdukolejowego linii Poznań –Wrocław gdzie spotkamy żółte znakiszlaku nr 11, który kieruje nas do Rydzyny. Długi odcinek leśnytrasy pozwala na obserwację przyrody i pełny relaks. O ile nieplanujemy wycieczki do Rydzyny w Henrykowie skręcamy w prawo iwzdłuż zabudowań wyjeżdżamy w kierunku Przybyszewa. Wygodna choćgruntowa droga wiedzie równolegle do Rowu Polskiego, początkowoprzez zagajniki i łąki. Okolica ta jest ostoją zwierzyny,przebiec nam drogę może jeleń, dzik lub sarna. Na skraju lasumiejsce odpoczynku. U stóp ok. 300 letniego dębu kapliczka św.Huberta patrona myśliwych oraz miejsce na ognisko z ławeczkami.Pragnąc je rozpalić pamiętajmy o powiadomieniu Nadleśnictwa wKarczmie Borowej oraz o konieczności nazbierania chrustu dlanastępnych chętnych. Droga wiedzie nas lasem do Przybyszewa.Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo. Mijamy hotelWyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania ulokowany w XIX wiecznympałacu. Obok figury NMP skręcamy w lewo i na rozwidleniu w prawo.Przekraczamy linię kolejową i tzw. Aleją Jabłonkową jedziemy wkierunku Długiego Starego. Droga jest szeroka ale częstowykorzystywana przez rolników stąd w bardziej mokrych okresachrównoważy widok tunelu kwitnących tarnin i drzew owocowych apóźnym latem i jesienią owoców, które możemy zerwać prosto zdrzewa. Droga z gruntowej przeradza się w asfaltową i na krzyżówceskręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy świetlicę wiejskąulokowaną w przedwojennej restauracji a następnie kościół p.w.Św. Marcina. Za plebanią przy drodze ogólnodostępny plac zabawgdzie najmłodsi mogą skorzystać z innej formy aktywnościfizycznej a dorośli odpocząć wśród zieleni. Przekraczamy drogękrajową nr 12. Za potężnym ceglanym murem z XIX wieczny pałacobecnie Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W parkurośnie pomnikowy okaz kasztanowca białego, podziwiać możnarównież okazałe dęby i platany. Ulicą Jesienną jedziemy dokońca wsi a następnie skręcamy w lewo. Zabytkową / wpisaną dorejestru zabytków/ aleją jesionów, dębów i lip zjeżdżamy wkierunku Trzebin. Możemy tutaj zwiedzić barokowy pałac zekspozycją archeologiczną / dostępny po wcześniejszym uzgodnieniutelefonicznym/ oraz odpocząć w pięknie utrzymanym parku włoskim z częścią regularną. Jedziemy wzdłuż parku do krzyża gdzieskręcamy w prawo i aleją dębową/ niestety miejscami piaszczystą/kierujemy się lekko pod górę do drogi żużlowej. Skręcamy wlewo i aleja dębowa potem śliwkowa oraz sad prowadzą nas doasfaltu. Skręcamy w prawo i droga doprowadza nas do Rynku wŚwięciechowie skąd rozpoczęliśmy wycieczkę.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI trasa łącznikowa do Mórkowa

Długość trasy: 7,2 km i ew. z powrotem ca 7,0 km

Kolor trasy:oliwkowy

Przebieg: Święciechowa –Mórkowo –Święciechowa

Trasa niedługa imalownicza. Wyruszamy ze Święciechowy ul. Lipową do obwodnicy.Przekraczamy ją i jedziemy prawa stroną rozległej, pełnej kwieciadoliny Lipówki. Obok zrujnowanego budynku skręcamy w prawo pod góręi dojeżdżamy do historycznej drogi Święciechowa –Śmigiel.Lasy i łąki towarzyszą nam przez większą część wycieczki.Dojeżdżamy do linii kolejowej Leszno –Wolsztyn –w pobliżumiejsce odpoczynku i znaki trasy nr 18 Leszno –Boszkowo. Kierujemysię na Boszkowo, po kilkuset metrach, szlaki rozwidlają się –mykierujemy się na północ. Należy uważać- w tym dużym kompleksieleśnym trwają przecinki i gruntowa nawierzchnia drogi może byćmocno zryta. Skręcamy w lewo w kierunku źródliska Samicy ipokonujemy ostrym i krętym jarem zbocze doliny /uwaga napiach/.Piękny widok nagradza nam konieczność wspinaczki na drugąstronę doliny. Na kulminacji las się kończy i w oddali widzimyMórkowo. Obok krzyża spotykamy znaki szlaku nr 17. Możemy pojechaćulicą nieco dalej i za znakami szlaku nr 16 dotrzeć do Lipna.Powrót do Święciechowy tzw. Drogą nad lasem/ las mamy po prawejstronie/. Dojeżdżamy do obwodnicy i w prawo drogą serwisowądojeżdżamy do ul. Lipowej.


TRASA LESZNO –DOMINICE / fragment przez gminę Święciechowa

Długość trasy: /przez gminę Święciechowa/ 15,6 km – do Zbarzewa

Przebieg: Leszno–Strzyżewice –Ogrody –Trzebiny –Niechłód –Zbarzewo –ścieżka Nadleśnictwa Włoszakowice do L. Mścigniew, historycznadroga do L. Papiernia i dalej Dominice

Wycieczkęrozpoczynamy w Lesznie od ulicy Wolińskiej. Zjeżdżamy w lewo wdrogę gruntową, w stronę dużego budynku gospodarczego iStrzyżewic. Mijamy zabudowania mieszkalne/ po lewej XIX wieczny dwórobecnie siedziba gospodarstwa rolnego/ i za przepustem skręcamy wprawo. Wzdłuż płyty lotniska jedziemy do tzw. Silosów, gdzieskręcamy w lewo w kierunku lasku zwanego Koreą. Szeroka drogaprowadzi nas do przepustu. To obszar dawnego folwarku Mądzin.Skręcamy w lewo i przez kolejny lasek dojeżdżamy do drogiŚwięciechowa –Lasocice. Utrzymując cały czas kierunek zachodnidocieramy do Ogrodów – dzisiaj maleńkiej wioski, w średniowieczusiedziby potężnej parafii. Żużlówka, asfalt, bruk a następniedroga gruntowa prowadzą nas do Trzebin. Przecinamy szeroką drogężużlową Długie Stare –Święciechowa i wśród pól zjeżdżamypod bramę pałacu w Trzebinach. Pięknie utrzymany park zaprasza doodpoczynku /ca 9,0 km od ul. Wolińskiej/. Przez las za znakami/H.D.I/ docieramy do Niechłodu. Na skrzyżowaniu obok świetlicywiejskiej – dawnej karczmy jedziemy w lewo asfaltem w kierunkuZbarzewa.

Mapa szlaków rowerowych