Dane

 • Opiekunowie
  • Paweł Frąckowiak - tel. 661 471 521

Preferowany kontakt telefoniczny w sprawie rezerwacji w godzinach funkcjonowania obiektu. 
 

Harmonogram funkcjonowania obiektu dostępny w publikowanych poniżej załącznikach.

Oferta

Orlik to dobre miejsce do spędzania czasu dla osób w każdym wieku i stopniu sprawności - nie trzeba być sportowcem, żeby dobrze się tu bawić. W godzinach otwarcia Orlika zawsze jest na nim obecny Animator, który jest jego gospodarzem, dba o dobrą atmosferę, organizuje zajęcia i prowadzi projekty.

Co jest na Orliku

 • Boisko piłkarskie
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Kort tenisowy

Bezpłatnie dostępny sprzęt

 • Badminton
 • Koszykówka
 • Piłka nożna
 • Siatkówka
 • Tenis

Infrastruktura dodatkowa

 • Toaleta
 • Toaleta dla niepełnosprawnych
 • Przebieralnia
 • Prysznic
 • Stojaki na rowery
 • Miejsca do parkowania
 • Apteczka
 • Darmowy internet dla gości Orlika

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Święciechowie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego. 

2. Administratorem obiektu sportowego w Orlik w Święciechowie jest Urząd Gminy w Święciechowie, którego przedstawicielem jest instruktor/animator sportu. 

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora/animatora sportu. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu. 

6. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. 

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

8. Boiska są ogólnodostępne w dniach i godzinach ustalanych przez instruktora/animatora sportu. 

9. Warunkiem korzystania z obiektu sportowego jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

10. W celu zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
 • wprowadzania i użytkowania innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk sprzętu np.: rower, motorower, motocykl, deskorolka, rolki itp.;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
 • zaśmiecania;
 • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 • wprowadzania zwierząt;
 • korzystania z boisk bez zgody animatora sportu;
 • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
 • przebywania na terenie ORLIKA po zmroku bez względu na porę roku - po godz. 20.00 dzieciom poniżej
 • 15-go roku życia, bez pełnoletniego opiekuna.

11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem/animatorem sportu. 

12. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 

13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor/animator sportu. 

15. Instruktor/animator sportu ustala harmonogram użytkowania, treningów, zawodów i rozgrywek oraz rezerwacji boisk ORLIKA. 

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania zasad Regulaminu, a w szczególności stosowania się do uwag i zaleceń instruktora/animatora sportu, który jest przedstawicielem Administratora. 

17. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 9 Regulaminu animator jest uprawniony do: nakazania zmiany obuwia sportowego bądź stroju, zwrócenia uwagi i nakazania zachowania się zgodnie z Regulaminem, nakazania opuszczenia boisk lub obiektu, wezwania organów porządkowych. 

18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów należy zgłaszać u instruktora/animatora sportu.