Marek Lorych - Wójt Gminy Święciechowa

Na stanowisku od 2010 r., ur. 25.03.1959 r.

Wykształcenie wyższe - Akademia Rolnicza w Poznaniu.
Przebieg pracy zawodowej:

  • 1986-1996 - własna działalność gospodarcza,
  • od 1993 prowadzenie gospodarstwa rolnego ,
  • 1997-1999 - członek zarządu i dyrektor biura Leszczyńskiej Izby Rolniczej,
  • 2000-2010 - dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
  • W latach 1998 - 2010 radny Rady Powiatu Leszczyńskiego.