Prosta ilustracja przedstawiająca dział "Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe". Obraz zawiera symbole bezpieczeństwa takie jak tarcza, hełm i apteczka. W tle znajdują się elementy takie jak centrum kontrolne z monitorami i centrum dowodzenia. Ogólny styl jest czysty i prosty, skupiający się na jasnych, rozpoznawalnych ikonach i symbolach, aby skutecznie przekazać temat.
Prosta ilustracja przedstawiająca dział "Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe". Obraz zawiera symbole bezpieczeństwa takie jak tarcza, hełm i apteczka. W tle znajdują się elementy takie jak centrum kontrolne z monitorami i centrum dowodzenia. Ogólny styl jest czysty i prosty, skupiający się na jasnych, rozpoznawalnych ikonach i symbolach, aby skutecznie przekazać temat.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe