Wczoraj Wójt Gminy Święciechowa podpisał umowy na dotacje w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r. 

Na realizację zadań publicznych Gmina Święciechowa przeznaczyła 54.400,00 złotych. Granty przyznano 10 organizacjom pozarządowym.

Dofinansowanie otrzymali :

1) Fundacja Sztuka na realizację zadania pt. ,,Świąteczny Jarmark Pomysłów 2024'' w kwocie 10.000,00 zł 

2) Stowarzyszenie Lasocice z Pasją na realizację zadania pt. ,,Twórcza Przestrzeń w Lasocicach '' w kwocie 5.000,00 zł 

3) Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic na realizację zadania pt. ,,Kreatywnie w Strzyżewicach'' w kwocie 5.000,00 zł 

4) Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic na realizację zadania pt. ,, „Aktywni” aktywnie dla Gołanic'' w kwocie 5.000,00 zł 

5) Stowarzyszenie Nasze Trzebiny na realizację zadania pt. ,,Ogród edukacyjno-sensoryczny w Dębowym Zakątku- etap II '' w kwocie 5.000,00 zł 

6) Stowarzyszenie Team Piotrowice na realizację zadania pt. ,,Piotrowice łączmy się – razem możemy więcej'' w kwocie 5.000,00 zł 

7) Stowarzyszenie KOLORY na realizację zadania pt. ,, KOLORY w życiu pacjentów paliatywnych z gminy Święciechowa '' w kwocie 7.000,00 zł 

8) KGW Długie Nowe na realizację zadania pt. ,,Magiczny świat warsztatów florystycznych '' w kwocie 5.000,00 zł 

9) KGW Przybyszewo na realizację zadania pt. ,,Zróbmy sobie kosmetyki, czyli Zosie samosie w akcji'' w kwocie 2.400,00 zł 

10 ) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare na realizację zadania pt. ,,We wspólnocie siła- Akcja integracja '' w kwocie 5.000,00 zł 
 

Gratulujemy pozyskanych środków i życzymy powodzenia w realizacji projektów !