Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie i Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA 

zaprasza do wspólnego projektu 

GMINA ŚWIĘCIECHOWA TAŃCZY POLONEZA 

z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Chętnych Mieszkańców, organizacje, stowarzyszenia, instytucje działające na terenie gminy zapraszamy do wspólnego tańca. 

Spotkajmy się w niedziele, 28 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 na placu przy Sali Wiejskiej w Święciechowie ul. Strzelecka 7

POLONEZ niedawno został wpisany do Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO