Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł

Zbiórka folii nastąpi na przełomie października i listopada.

Rolnicy, którzy złożyli wniosek o usunięcie folii zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu zbiórki.