Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie na dwa zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1) Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w Święciechowie w kwocie 695 405,00 zł
2) Remont kościoła w Gołanicach w kwocie 475.300,00 zł