Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont elementów konstrukcyjno- budowlanych kościoła pw. św. Marcina w Długiem Starem w wysokości 150 000,00zł.