Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś'' na zadanie pn. ,, Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie ''. 

 Kwota dofinansowania - 70.000,00 zł